Viminacium

Introductie

Gordianus III

Philippus I

Otacilia Severa

Philippus II

Traianus Decius

Herennia Etruscilla

Herennius Etruscus

Hostilianus

Trebonianus Gallus

Volusianus

Aemilianus

Valerianus

Mariniana

Gallienus


Piedforts/
Medailles


Contemporaine
vervalsingen


Literatuur


Provincia Dacia

Introductie

Philippus I

Otacilia Severa

Philippus II

Traianus Decius

Herennia Etruscilla

Herennius Etruscus

Hostilianus

Trebonianus Gallus

Volusianus

Aemilianus

Valerianus

Gallienus


Overige websites

Valerianus en Gallienus

Viminacium

Viminacium was een belangrijke Romeinse legerplaats in de provincie Moesia Superior. Onder keizer Gordianus III werd hier een munthuis gevestigd.

De munten die hier zijn geslagen dragen in tegenstelling tot vele andere provinciale munthuizen Latijnse opschriften. Dit maakt ze voor veel verzamelaars verzamelwaardiger dan die met Griekse opschriften. In hoofdzaak zijn koperen en bronzen (messing) munten geslagen in de vorm van assen, dupondii en sestertii. Ook meent men enkele emissies van zilveren antoninianii aan Viminacium toe te kunnen schrijven.

Afgaande op de jaarcijfers heeft het munthuis van Viminacium geproduceerd t/m het jaar XVI (254/255). Echter onder keizer Valerianus (253-260) en zijn zoon Gallienus (253-268) zijn mogelijk nog tot in het jaar 257/258 zilveren antoninianii geslagen totdat de munt in dat jaar gesloten werd na de opstand van Ingenuus. Een generaal die de regering van Gallienus omver wilde werpen.

Dacia

Het munthuis in de provincie Dacia werd onder keizer Philippus I in 246 geopend. De munten die hier zijn geslagen lijken sterk op die uit Viminacium en dragen ook Latijnse opschriften. Afgaande op de jaarcijfers heeft de munt in Dacia iets langer koperen munten geproduceerd namelijk nog tot in het jaar 256/257.