Home

Traianus Decius

Caius Messius Quintus Decius was geboren in de provincie Pannonia Inferior en was rond 234 gouverneur van Moesia. Toen hij door keizer Philippus werd aangewezen om de rust en orde te herstellen langs de Donau grens was hij praefectus urbi (stadsprefect) van Rome. Decius werd de juiste man genoemd omdat hij in de regio was geboren en in Moesia gouverneur was geweest. Ook was Philippus onder de indruk van zijn voorspelling dat de usurpatie van Pacatianus niet lang zou duren en het probleem zich vanzelf zou oplossen. De aanstelling van Decius zou later een grote fout blijken van Philippus. In eerste instantie werd het regime van Philippus in de regio hersteld. Er bestaan namelijk sestertii op naam van Philippus of zijn zoontje Philippus II met het jaar XI (juli 249 - juli 250). Al snel werd Decius echter door de Donautroepen tot keizer uitgeroepen. Decius schijnt met tegenzin te hebben geaccepteerd en schreef een brief naar Philippus dat hij zo snel als kon weer zou aftreden. Philippus vertrouwde het echter niet en trok tegen Decius ten strijde waarbij hij omkwam of door zijn eigen soldaten werd vermoord. Decius voegde na de overwinning op Philippus de naam Traianus aan zijn eigen naam toe waardoor hij bekend staat als Traianus Decius. Hij wilde hiermee de vergelijking trekken naar de zeer populaire keizer Traianus uit het begin van de 2e eeuw. Deze was een groot militair leider en had op de Balkan diverse overwinningen geboekt. Na lange tijd liet een keizer te Rome weer grote bouwwerken uitvoeren, de wegen werden verbeterd en hij liet de thermen van Decius aanleggen op de Aventijnse heuvel. Decius zou het ambt van censor weer hebben geïntroduceerd welke post hij aan Valerianus, die later zelf keizer zou worden, zou hebben gegeven. Een censor had als taak het opmaken en bijhouden van de lijsten der burgers, en hun geschiktheid voor de militaire dienst. Hij deed ook de schatting (census) van hun vermogen en hun indeling in vermogensklassen met evenredige politieke rechten op grond van deze schatting. Aangenomen wordt echter dat hij Valerianus geen censor maakte maar hem de financiële verantwoordelijkheid over het rijk gaf terwijl hij zelf met zijn oudste zoon ten strijde trok tegen de Gothen. Decius wordt er wel van beschuldigt dat hij een Christenvervolging begon door te eisen dat iedereen aan de staatsgoden moest offeren en daarvan dan een schriftelijk bewijs kreeg, een zogenaamde libellus. Het lijkt er eerder op dat Decius in deze tijd van onrust, oorlog en snel achter elkaar opvolgende keizers een bepaalde loyaliteit van de bevolking en zijn soldaten eiste. Omdat de Christenen een groep waren die zich maar aan één god loyaal verklaarden werden zij meer dan anderen getroffen door deze maatregel. Door latere, Christelijke schrijvers is deze periode dan ook aangegrepen als zijnde een periode van vervolging.

Decius had twee zoons, Quintus Herennius Etruscus Messius Decius en Gaius Valens Hostilianus Messius Quintus. Beiden werden door hun vader uitgeroepen tot Caesar. Herennius in mei/juni 250 en Hostilianus in september 250. Herennius, de oudste, werd in mei/juni 251 door zijn vader benoemd tot medekeizer. Vlak daarna trokken Decius en zijn zoon Herennius wederom ten strijde op de Balkan. De Carpi en de Gothen trokken daar plunderend en moordend door de provincies. Na aanvankelijk enkele successen te hebben geboekt kwamen vader en zoon in juni 251 bij Abrittus om het leven in hun strijd tegen Cniva, de koning van de Gothen. Op 9 juni 251 werden zij nog vermeld als regerend maar op 24 juni 251 werden zij vermeld als divus, vergoddelijkt en dus overleden (Rathbone 1986). Een van zijn generaals, Trebonianus Gallus probeerde te redden wat er te redden viel en werd door de troepen tot keizer uitgeroepen, een besluit dat door de senaat werd overgenomen.

Literatuur:

Rathbone, D.W. The dates of the recognition in Egypt of the emperors from Caracalla to Diocletianus, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Bd. 62 (1986), pp. 101-131.


De munten van Traianus Decius uit Viminacium


Geslagen denominaties: dupondius en sestertius

De dupondii hebben een portret waarbij de keizer is getooid met een stralenkroon. De sestertii op hun beurt zijn groter en zwaarder en hebben een portret met een lauwerkrans.

Voorkomende jaarcijfers:

AN XI, gebruikt van augustus/september 249 t/m juli 250.
AN XII, gebruikt van juli 250 t/m mei/juni 251.

Voorkomende tekstvarianten op de voorzijde:

A: IMP CAES C MES Q DECIVS PF AVG
B: IMP TRAIANVS DECIVS AVG
C: IMP TRAIANVS DECIVS AV
D: IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG
E: IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AV

Voorkomende tekstvarianten op de keerzijde:

a: PMSC - OLVIM
b: PMS - C - OLVIM
c: PMS - CO - LVIM
d: PMSC O LVIM
e: PMSC - OLV - IM
f: PMS - C - O - LVIM
g: PM - SCOLVIM
h: PMS - COLVIM


AN XI

Dupondius ANNO XI - 249/250 - Pick 126 - Martin 3.06.1 - Varbanov -
Collectie Scottatlaw op Tantalus coin registry

Gewicht: 5,92 gram
Diameter: 24 mm

Voorzijde:
Traianus Decius naar rechts met stralenkroon, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over de schouder. Het portret heeft nog enigszins de trekken van zijn voorganger Philippus.

Tekst: (B:) IMP TRAIANVS DECIVS AVG (IMPERATOR TRAIANVS DECIVS AVGVSTVS) - Veldheer Traianus Decius Quintus Herennius Etruscus Mesius Decius Caesar.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd in haar rechterhand een tak omhoog en in haar linker heeft zij een scepter vast. Links van Moesia een stier en rechts een leeuw.

Tekst: (b:) PMS - C - OLVIM (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XI (ANNO XI) - jaar 11 (249/250).

Opmerking: Deze dupondius is een al wat latere uitgave uit het jaar 11. De munt heeft namelijk een omschrift met weinig namen van Decius en de aangenomen naam Traianus is hier toegevoegd. Op de keerzijde heeft Moesia hier een tak in de hand, die de tekst doorbreekt, en een scepter in haar andere hand. De tak symboliseert vrede en de scepter een teken van macht. De nieuwe keizer Traianus Decius wordt hier mogelijk geeerd als pacator orbis, brenger van vrede in de toen bekende Romeinse wereld.

Sestertius ANNO XI - 249/250 - Pick 123 - Martin 3.01.1 - Varbanov - (Verg. 174)
Collectie Scottatlaw op Tantalus coin registry

Gewicht: 16,14 gram
Diameter: 28 mm

Voorzijde:
Traianus Decius naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over borstpantser. Het portret heeft hier nog sterk de trekken van zijn voorganger Philippus.

Tekst: (A:) IMP CAES C MES Q DECIVS PF AVG (IMPERATOR CAESAR CAIVS MESSIVS QVINTVS DECIVS PIVS FELIX AVGVSTVS) - Veldheer, keizer Caius Messius Quintus Decius plichtsgetrouw en zegebrengend Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd in haar rechterhand een tak omhoog en in haar linker heeft zij een scepter vast. Op de top van de scepter is een figuur van Victoria geplaatst welke een krans richting het hoofd van Moesia houd. Links van Moesia een stier en rechts een leeuw.

Tekst: (a:) PMSC - OLVIM (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XI (ANNO XI) - jaar 11 (249/250).

Opmerking: Sestertius van een vroege uitgave uit het jaar 11. Op de voorzijde zijn alle namen van Decius verkort weergegeven samen met de titel pius felix en zonder de later aangenomen naam Traianus. Het portret lijkt hier nog zeer sterk op dat van zijn voorganger Philippus. Moesia heeft hier een tak in de hand en een scepter in haar andere hand. De tak symboliseert vrede en de lans met Victoria macht en overwinning. Traianus Decius wordt ook hier mogelijk geeerd als pacator orbis, brenger van vrede in de toen bekende Romeinse wereld.

Sestertius ANNO XI - 249/250 - Pick 123 var. - Martin 3.01.2 var. - Varbanov - (Verg. 174)
Collectie Scottatlaw op Tantalus coin registry

Gewicht: 15,46 gram
Diameter: 29 mm

Voorzijde:
Traianus Decius naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over borstpantser. Het portret heeft hier nog de trekken van zijn voorganger Philippus.

Tekst: (A:) IMP CAES C MES Q DECIVS PF AVG (IMPERATOR CAESAR CAIVS MESSIVS QVINTVS DECIVS PIVS FELIX AVGVSTVS) - Veldheer, keizer Caius Messius Quintus Decius plichtsgetrouw en zegebrengend Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd in haar rechterhand een tak omhoog die het omschrift doorbreekt en in haar linker heeft zij een scepter vast. Op de top van de scepter is een figuur van Victoria geplaatst welke een krans richting het hoofd van Moesia houd. Links van Moesia een stier en rechts een leeuw.

Tekst: (c:) PMS - CO - LVIM (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XI (ANNO XI) - jaar 11 (249/250).

Opmerking: Sestertius van een vroege uitgave uit het jaar 11. Op de voorzijde zijn alle namen van Decius verkort weergegeven samen met de titel pius felix maar nog zonder de later aangenomen naam Traianus. Het portret lijkt hier nog op dat van zijn voorganger Philippus. Het omschrift op de keerzijde wordt nu onderbroken door de tak en figuur van Victoria op de scepter. De tak in de hand van Moesia symboliseert vrede en de lans met Victoria macht en overwinning. Traianus Decius wordt ook hier mogelijk geeerd als pacator orbis, brenger van vrede in de toen bekende Romeinse wereld.

Sestertius ANNO XI - 249/250 - Pick 124 - Martin 3.02.1 - Varbanov 162
Particuliere collectie

Gewicht: 14,91 gram
Diameter: 28,4 mm

Voorzijde:
Traianus Decius naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over borstpantser. Het portret vertoont nog sterk de trekken van Decius voorganger Philippus.

Tekst: (A:) IMP CAES C MES Q DECIVS PF AVG (IMPERATOR CAESAR CAIVS MESSIVS QVINTVS DECIVS PIVS FELIX AVGVSTVS) - Veldheer, keizer Caius Messius Quintus Decius plichtsgetrouw en zegebrengend Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd haar rechterhand boven een stier en haar linkerhand boven een leeuw.

Tekst: (a:) PMSC - OLVIM (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XI (ANNO XI) - jaar 11 (249/250).

Opmerking: Sestertius van een vroege uitgave uit het jaar 11. Op de voorzijde zijn alle namen van Decius verkort weergegeven samen met de titel pius felix maar nog zonder de later aangenomen naam Traianus. Het portret lijkt nog zeer sterk op dat van Philippus, de voorganger van Decius. De keerzijde is nu de normale keerzijde met Moesia.

Sestertius ANNO XI - 249/250 - Pick 124 var. - Martin 3.02.1 - Varbanov 162
Collectie Scottatlaw op Tantalus coin registry

Gewicht: 13,39 gram
Diameter: 28 mm

Voorzijde:
Traianus Decius naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over borstpantser. Het lijkt of men het portret geprobeert heeft aan te passen naar de trekken van Decius.

Tekst: (A:) IMP CAES C MES Q DECIVS PF AVG (IMPERATOR CAESAR CAIVS MESSIVS QVINTVS DECIVS PIVS FELIX AVGVSTVS) - Veldheer, keizer Caius Messius Quintus Decius plichtsgetrouw en zegebrengend Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd haar rechterhand boven een stier en haar linkerhand boven een leeuw.

Tekst: (a:) PMSC - OLVIM (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XI (ANNO XI) - jaar 11 (249/250).

Opmerking: Sestertius van waarschijnlijk een iets latere uitgave uit het jaar 11. Op de voorzijde zijn alle namen van Decius nog steeds verkort weergegeven samen met de titel pius felix maar nog zonder de later aangenomen naam Traianus. Men lijkt hier het portret te hebben willen aanpassen maar het lijkt nu niet meer op Philippus en niet op Traianus Decius. De keerzijde is ook nu de normale keerzijde met Moesia.

Sestertius ANNO XI - 249/250 - Pick 125 - Martin 3.04.1 - Varbanov 163
Copyright Classical Numismatic Group

Gewicht: 20,92 gram
Diameter: 30 mm

Voorzijde:
Traianus Decius naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over borstpantser. Het portret lijkt nog steeds wat op dat van Philippus.

Tekst: (B:) IMP TRAIANVS DECIVS AVG (IMPERATOR TRAIANVS DECIVS AVGVSTVS) - Veldheer Trajanus Decius Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd haar rechterhand boven een stier en haar linkerhand boven een leeuw.

Tekst: (a:) PMSC - OLVIM (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XI (ANNO XI) - jaar 11 (249/250).

Opmerking: Late sestertius uit het jaar 11. De naam van Decius is nu verkort en de toevoeging Traianus is nu opgenomen.

HomeAN XII

Dupondius ANNO XII - 250/251 - Pick 129 - Martin - (Verg. 3.21) - Varbanov 167
Copyright Classical Numismatic Group

Gewicht: 5,58 gram
Diameter: 25 mm

Voorzijde:
Traianus Decius naar rechts met stralenkroon, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over borstpantser.

Tekst: (C:) IMP TRAIANVS DECIVS AV (IMPERATOR TRAIANVS DECIVS AVGVSTVS) - Veldheer Traianus Decius Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd haar rechterhand boven een stier en haar linkerhand boven een leeuw.

Tekst: (a:) PMSC - OLVIM (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XII (ANNO XII) - jaar 12 (250/251).

Opmerking: Vroege dupondius uit het jaar 12 geslagen op een groot muntplaatje maar wel met een normaal gewicht.

Dupondius ANNO XII - 250/251 - Pick 129 var. - Martin 3.21.1 - Varbanov 167 var.
Collectie Scottatlaw op
Tantalus coin registry

Gewicht: 5,00 gram
Diameter: 21 mm

Voorzijde:
Traianus Decius naar rechts met stralenkroon, deel van een soort pallium met bandmotief zichtbaar gedragen over borstpantser, mogelijk een toga (tunica) picta zoals gedragen door consuls. Het portret heeft nu de trekken van Decius.

Tekst: (C:) IMP TRAIANVS DECIVS AV (IMPERATOR TRAIANVS DECIVS AVGVSTVS) - Veldheer Traianus Decius Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd haar rechterhand boven een stier en haar linkerhand boven een leeuw.

Tekst: (a:) PMSC - OLVIM (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XII (ANNO XII) - jaar 12 (250/251).

Opmerking: Dupondius waarbij de mantel een opvallend bandmotief heeft gelijkend op een pallium zoals gebruikt wordt in de katholieke kerk. Het portret heeft nu duidelijk de trekken van Decius. Op deze munt wordt de aangenomen titel Traianus gebruikt in het omschrift.

Dupondius ANNO XII - 250/251 - Pick 129 var. - Martin 3.21.2 - Varbanov 167 var.
Collectie Scottatlaw op
Tantalus coin registry

Gewicht: 4,15 gram
Diameter: 23 mm

Voorzijde:
Traianus Decius naar rechts met stralenkroon, deel van een soort pallium met bandmotief zichtbaar gedragen over borstpantser, mogelijk een toga (tunica) picta zoals gedragen door consuls. Het portret heeft nu de trekken van Decius.

Tekst: (C:) IMP TRAIANVS DECIVS AV (IMPERATOR TRAIANVS DECIVS AVGVSTVS) - Veldheer Traianus Decius Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd haar rechterhand boven een stier en haar linkerhand boven een leeuw.

Tekst: (d:) PMSC O LVIM (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XII (ANNO XII) - jaar 12 (250/251).

Opmerking: Ook op deze dupondius heeft de mantel een opvallend versierd bandmotief gelijkend op een pallium zoals gebruikt wordt in de katholieke kerk welke hier mooi duidelijk te zien is. Het portret heeft ook hier duidelijk de trekken van Decius en wordt de aangenomen titel Traianus gebruikt in het omschrift. Op de keerzijde staat de letter O nu enigszins separaat geplaatst boven het hoofd van Moesia.

Sestertius ANNO XII - 250/251 - Pick 128 - Martin 3.14.1 - Varbanov 166
Collectie Scottatlaw op
Tantalus coin registry

Gewicht: 13,18 gram
Diameter: 27 mm

Voorzijde:
Traianus Decius naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over borstpantser.

Tekst: (D:) IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG (IMPERATOR CAIVS MESSIVS QVINTVS TRAIANVS DECIVS AVGVSTVS) - Veldheer Caius Messius Quintus Traianus Decius Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd haar rechterhand boven een stier en haar linkerhand boven een leeuw.

Tekst: (a:) PMSC - OLVIM (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XII (ANNO XII) - jaar 12 (250/251).

Opmerking: Sestertius van een vroege uitgave uit het jaar 12. Op de voorzijde zijn alle namen van Decius verkort weergegeven samen met de aangenomen naam Traianus. De titel pius felix is echter weg gelaten. Het portret is smal en heeft de trekken van Decius. De keerzijde is de normale keerzijde met Moesia.

Sestertius ANNO XII - 250/251 - Pick 127 var. - Martin 3.20.2 - Varbanov - (Verg. 166)
Collectie Brian op
Tantalus coin registry

Gewicht: ? gram
Diameter: ? mm

Voorzijde:
Traianus Decius naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over borstpantser.

Tekst: (C:) IMP TRAIANVS DECIVS AV (IMPERATOR TRAIANVS DECIVS AVGVSTVS) - Veldheer Traianus Decius Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd haar rechterhand boven een stier en haar linkerhand boven een leeuw.

Tekst: (a:) PMSC - OLVIM (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XII (ANNO XII) - jaar 12 (250/251).

Opmerking: Portret van Decius met ronde kop en korte titulatuur. De keerzijde is de normale keerzijde met Moesia.

Sestertius ANNO XII - 250/251 - Pick - - Martin 3.03.1 - Varbanov - (Verg. 172)
Collectie Scottatlaw op
Tantalus coin registry

Gewicht: 14,48 gram
Diameter: 28 mm

Voorzijde:
Traianus Decius naar rechts met lauwerkrans, deel van een soort pallium zichtbaar gedragen over borstpantser, mogelijk een toga (tunica) picta zoals gedragen door consuls.

Tekst: (D:) IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG (IMPERATOR CAIVS MESSIVS QVINTVS TRAIANVS DECIVS AVGVSTVS) - Veldheer Caius Messius Quintus Traianus Decius Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd in haar rechterhand een tak omhoog die het omschrift doorbreekt en in haar linker heeft zij een scepter vast. Op de top van de scepter is een figuur van Victoria geplaatst welke een krans richting het hoofd van Moesia houd. Links van Moesia een stier en rechts een leeuw.

Tekst: (b:) PMS - C - OLVIM (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XII (ANNO XII) - jaar 12 (250/251).

Opmerking: Op deze sestertius heeft Moesia een tak in de rechter hand en een scepter in haar linker hand. De tak symboliseert vrede en de lans met Victoria macht en overwinning. Traianus Decius wordt hier mogelijk geeerd als pacator orbis, brenger van vrede in de toen bekende Romeinse wereld.

Sestertius ANNO XII - 250/251 - Pick - - Martin 3.30.1 - Varbanov - (Verg. 168)
Collectie Srumhalf op
Tantalus coin registry

Gewicht: 13,94 gram
Diameter: 26 mm

Voorzijde:
Traianus Decius naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over borstpantser.

Tekst: (C:) IMP TRAIANVS DECIVS AV (IMPERATOR TRAIANVS DECIVS AVGVSTVS) - Veldheer Traianus Decius Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij heeft in haar rechterhand een cornucopia (hoorn van overvloed) en op haar linker hand een globe welke het omschrift doorbreekt. Links van Moesia een stier en rechts een leeuw.

Tekst: (e:) PMSC - OLV - IM (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XII (ANNO XII) - jaar 12 (250/251).

Opmerking: Op deze sestertius is moesia mogelijk afgebeeld als Abundantia. Zij draagt als teken van overvloed en goede tijden een cornucopia in haar rechterhand. Op haar linker hand draagt zij een globe. Traianus Decius wordt hier mogelijk geeerd als brenger van voorspoedige tijden zonder gebrek voor de toen bekende Romeinse wereld.

Sestertius ANNO XII - 250/251 - Pick 131 - Martin 3.16.1 - Varbanov 176
Numismatik Lanz

Gewicht: 14,22 gram
Diameter: 27 mm

Voorzijde:
Traianus Decius naar rechts met lauwerkrans, deel van een soort pallium zichtbaar gedragen over borstpantser, mogelijk een toga (tunica) picta zoals gedragen door consuls.

Tekst: (D:) IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG (IMPERATOR CAIVS MESSIVS QVINTVS TRAIANVS DECIVS AVGVSTVS) - Veldheer Caius Messius Quintus Traianus Decius Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd in haar rechterhand een tak omhoog die het omschrift doorbreekt en in haar linkerarm draagt zij een cornucopia (hoorn van overvloed). Links van Moesia een stier en rechts een leeuw.

Tekst: (b:) PMS - C - OLVIM (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XII (ANNO XII) - jaar 12 (250/251).

Opmerking: Op deze sestertius houd Moesia in de rechter hand iets omhoog wat lijkt op een gevleugelde scepter maar waarschijnlijk een tak is. In haar linkerarm draagt zij een cornucopia (hoorn van overvloed). De tak en de hoorn van overvloed symboliseren dat met het huis van Decius de vrede is terug gekeerd en er weer goede tijden zijn aangebroken waarbij het aan de Romeinse wereld aan niets zal ontbreken.

Sestertius ANNO XII - 250/251 - Pick 132 - Martin 3.18.1 var. - Varbanov 168
Collectie Srumhalf op
Tantalus coin registry

Gewicht: 14,04 gram
Diameter: 28 mm

Voorzijde:
Traianus Decius naar rechts met lauwerkrans, deel van een soort pallium zichtbaar gedragen over borstpantser, mogelijk een toga (tunica) picta zoals gedragen door consuls.

Tekst: (D:) IMP TRAIANVS DECIVS AV (IMPERATOR TRAIANVS DECIVS AVGVSTVS) - Veldheer Traianus Decius Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd in haar rechterhand een tak omhoog welke het omschrift doorbreekt. Op haar linker hand heeft zij een globe welke ook het omschrift doorbreekt. Links van Moesia een stier en rechts een leeuw.

Tekst: (f:) PMS - C - O - LVIM (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XII (ANNO XII) - jaar 12 (250/251).

Opmerking: Op deze sestertius houd Moesia in de rechter hand een tak omhoog welke het omschrift doorbreekt. Op haar linker hand heeft zij een globe welke ook het omschrift doorbreekt. Moesia is hier waarschijnlijk afgebeeld als de godin Pax (van de vrede). De tak symboliseert vrede en de globe de toen bekende Romeinse wereld. Traianus Decius wordt hier mogelijk geeerd als pacator orbis, brenger van vrede in de toen bekende Romeinse wereld.

Sestertius ANNO XII - 250/251 - Pick 132 var. - Martin 3.25.2 - Varbanov 168
Ebay

Gewicht: 14,55 gram
Diameter: 26 mm

Voorzijde:
Traianus Decius naar rechts met lauwerkrans, deel van een soort pallium zichtbaar gedragen over borstpantser, mogelijk een toga (tunica) picta zoals gedragen door consuls.

Tekst: (B:) IMP TRAIANVS DECIVS AVG (IMPERATOR TRAIANVS DECIVS AVGVSTVS) - Veldheer Traianus Decius Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd in haar rechterhand een tak omhoog welke het omschrift doorbreekt. Op haar linker hand heeft zij een globe welke het omschrift NIET doorbreekt. Links van Moesia een stier en rechts een leeuw.

Tekst: (h:) PMS - COLVIM (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XII (ANNO XII) - jaar 12 (250/251).

Opmerking: Op deze sestertius houd Moesia in de rechter hand een tak omhoog welke het omschrift doorbreekt. Op haar linker hand heeft zij een globe welke NIET het omschrift doorbreekt. Moesia is hier waarschijnlijk afgebeeld als de godin Pax (van de vrede). De tak symboliseert vrede en de globe de toen bekende Romeinse wereld. Traianus Decius wordt hier mogelijk geeerd als pacator orbis, brenger van vrede in de toen bekende Romeinse wereld.

Sestertius ANNO XII - 250/251 - Pick 133 - - Martin 3.15.2 - Varbanov 169
Copyright Classical Numismatic Group

Gewicht: 15,85 gram
Diameter: 29 mm

Voorzijde:
Traianus Decius naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar, gedragen over borstpantser.

Tekst: (E:) IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AV (IMPERATOR CAESAR MESSIVS QVINTVS TRAIANVS DECIVS AVGVSTVS) - Veldheer, keizer Messius Quintus Traianus Decius Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd in haar rechterhand een tak omhoog welke het omschrift doorbreekt. Haar linkerhand houd zij boven de leeuw naast haar. Aan haar linkerzijde een stier.

Tekst: (g:) PM - SCOLVIM (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XII (ANNO XII) - jaar 12 (250/251).

Opmerking: Op deze sestertius houd Moesia in de rechter hand een tak omhoog welke het omschrift doorbreekt. Haar linker hand heeft zij zoals gewoonlijk boven de leeuw. Moesia is hier waarschijnlijk afgebeeld als de godin Pax (van de vrede), de tak symboliseert vrede. Traianus Decius wordt hier mogelijk geeerd als pacator, brenger van vrede.

Home