Home

Philippus I

In 246 begonnen de akties tegen de Carpi die de provincie Dacia vanuit het oosten binnen vielen. De operaties zorgden voor een toevloed van militairen naar de provincie. Om deze van (klein)geld te voorzien is onder Philippus een munthuis geopend in de provincie. De akties werden in 248 afgerond maar waarschijnlijk niet tot volle tevredenheid van het leger. Philippus liet wel munten slaan met de tekst VICTORIA CARPICA maar de realiteit is waarschijnlijk geweest dat in zijn tijd reeds grote delen van Dacia verloren zijn gegaan. In deze tijd werd de oostelijke limes Transalutanus opgegeven en werden grote delen van wat tegenwoordig Transylvanie is verlaten. In een kleine Romeinse legerplaats van hulptroepen met vicus (burger nederzetting) in het tegenwoordige Ilisua, noord Transylvanie, eindigen de muntvondsten bijvoorbeeld abrupt met munten van keizer Philippus. De gebeurtenissen in Dacia en langs de rest van de Donaugrens zorgden er voor dat er militaire tegenkeizers opstonden zoals Pacatianus en mogelijk Silbannacus. Toen uiteindelijk Decius daar door de troepen tot keizer werd uitgeroepen betekende dit het einde van het regime van Philippus. Kijk voor meer informatie over de regeerperiode van Philippus I bij Viminacium.


De munten van Philippus uit Dacia

Geslagen denominaties: dupondius en sestertius

De dupondii hebben een portret waarbij de keizer is getooid met een stralenkroon. De sestertii op hun beurt zijn groter en zwaarder en hebben weer een portret met een lauwerkrans.

Voorkomende jaarcijfers:

AN I, gebruikt van juli 246 t/m juli 247.
AN II, gebruikt van juli 247 t/m juli 248.
AN III, gebruikt van juli 248 t/m juli 249.

Voorkomende tekstvarianten op de voorzijde:

A: IMP M IVL PHILIPPVS AVG


Voorkomende tekstvarianten op de keerzijde:

a: PROV - INCIA DACIA
b: PROVINCIA DACIA
c: PROVI - NCIA DA - CIA
d: PROVI - NCI - A - DACIA
e: PRO- VINCIA DACIA
f: PROV- INCI - A DACIA
g: PROV - INCIA DA - CIA
h: PROVINCI - A D - ACIA
i: PROV - INC - IA D - ACIAAN I

Dupondius ANNO I - 246/247 - Pick 5 - Martin 2.55.1 - Varbanov 8
Forum Ancient Coins

Gewicht: 4,25 gram
Diameter: 20 mm


Voorzijde:
Philippus I naar rechts met stralenkroon, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over borstpantser.

Tekst: (A:) IMP M IVL PHILIPPVS AVG (IMPERATOR MARCVS IVLIVS PHILIPPVS AVGVSTVS) - Veldheer Marcus Iulius Philippus Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Dacia) naar links gewend met Phrygische muts op het hoofd. Links van haar een adelaar met gespreide vleugels en krans in de bek. Rechts een leeuw lopend naar links. In haar linkerhand heeft zij een vexilum vast met het cijfer XIII en in haar rechterhand een Dacisch kromzwaard. Een vexilum met cijfer V is naast haar in de grond geplaatst.

Tekst: (a:) PROV - INCIA DACIA - Provincie Dacia.

Afsnede: AN .I. (ANNO I) - jaar 1 (246/247).

Opmerking: De letters op dit type dupondius zijn slecht gesneden en rommelig geplaatst.

Dupondius ANNO I - 246/247 - Pick 2 - Martin 2.52.1 - Varbanov 3
CGB

Gewicht: 4,96 gram
Diameter: 21 mm


Voorzijde:
Philippus I naar rechts met stralenkroon, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over borstpantser.

Tekst: (A:) IMP M IVL PHILIPPVS AVG (IMPERATOR MARCVS IVLIVS PHILIPPVS AVGVSTVS) - Veldheer Marcus Iulius Philippus Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Dacia) naar links gewend met Phrygische muts op het hoofd. Links van haar een adelaar met gespreide vleugels en krans in de bek. Rechts een leeuw lopend naar links. In haar linkerhand heeft zij een vexilum met DF (Dacia Felix) en in haar rechterhand een Dacisch kromzwaard.

Tekst: (b:) PROVINCIA DACIA - Provincie Dacia.

Afsnede: AN .I. (ANNO I) - jaar 1 (246/247).

Dupondius (piedfort) ANNO I - 246/247 - Pick - (2 var.) - Martin - - Varbanov -
Auktionshaus
H. D. Rauch GmbH

Gewicht: 14,79 gram
Diameter: ? mm


Voorzijde:
Philippus I naar rechts met stralenkroon, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over borstpantser.

Tekst: (A:) IMP M IVL PHILIPPVS AVG (IMPERATOR MARCVS IVLIVS PHILIPPVS AVGVSTVS) - Veldheer Marcus Iulius Philippus Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Dacia) naar links gewend met Phrygische muts op het hoofd. Links van haar een adelaar met gespreide vleugels en krans in de bek. Rechts een leeuw lopend naar links. In haar linkerhand heeft zij een vexilum met DF (Dacia Felix) en in haar rechterhand een Dacisch kromzwaard.

Tekst: (b:) PROVINCIA DACIA - Provincie Dacia.

Afsnede: AN .I. (ANNO I) - jaar 1 (246/247).

Opmerking: Afslag op zwaar en enigszins groter muntplaatje.

Sestertius ANNO I - 246/247 - Pick 4 var. - Martin 2.54.2 - Varbanov 7

Particuliere collectie

Gewicht: 14,78 gram
Diameter: 28 mm


Voorzijde:
Philippus I naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over borstpantser.

Tekst: (A:) IMP M IVL PHILIPPVS AVG (IMPERATOR MARCVS IVLIVS PHILIPPVS AVGVSTVS) - Veldheer Marcus Iulius Philippus Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Dacia) naar links gewend met Phrygische muts op het hoofd. Links van haar een adelaar met gespreide vleugels en krans in de bek. Rechts een leeuw lopend naar links. In haar linkerhand heeft zij een vexilum met cijfer XIII en in haar rechterhand een vexilum met cijfer V en een Dacisch kromzwaard.

Tekst: (a:) PROV - INCIA DACIA - Provincie Dacia.

Afsnede: AN .I. (ANNO I) - jaar 1 (246/247).

Opmerking: Volgens Pick zouden deze typen van Philippus alleen bestaan waarbij Dacia het kromzwaard in de hand houd en het veldteken los van haar hand in de grond is geplaatst. Bij dit type is te zien dat zij beiden in haar rechterhand vast heeft. Er is hier zelfs geen stok te zien aan het linker veldteken.

Sestertius ANNO I - 246/247 - Pick 1 - Martin 2.51.1 -Varbanov 2

Ebay

Gewicht: 15,5 gram
Diameter: 24 mm


Voorzijde:
Philippus I naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over borstpantser.

Tekst: (A:) IMP M IVL PHILIPPVS AVG (IMPERATOR MARCVS IVLIVS PHILIPPVS AVGVSTVS) - Veldheer Marcus Iulius Philippus Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Dacia) naar links gewend met Phrygische muts op het hoofd. Links van haar een adelaar met gespreide vleugels en krans in de bek. Rechts een leeuw lopend naar links. In haar linkerhand heeft zij een vexilum met DF (Dacia Felix) en in haar rechterhand een Dacisch kromzwaard.

Tekst: (b:) PROVINCIA DACIA - Provincie Dacia.

Afsnede: AN .I. (ANNO I) - jaar 1 (246/247).

Piedfort ANNO I - 246/247 - Pick - - Martin - - Varbanov -
Particuliere collectie

Gewicht: 18,55 gram
Diameter: 32/33 mm

Voorzijde:
Philippus I naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over borstpantser.

Tekst: (A:) IMP M IVL PHILIPPVS AVG (IMPERATOR MARCVS IVLIVS PHILIPPVS AVGVSTVS) - Veldheer Marcus Iulius Philippus Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Dacia) naar links gewend met Phrygische muts op het hoofd. Links van haar een adelaar met gespreide vleugels en krans in de bek. Rechts een leeuw lopend naar links. In haar linkerhand heeft zij een vexilum met DF (Dacia Felix) en in haar rechterhand een Dacisch kromzwaard.

Tekst: (b:) PROVINCIA DACIA - Provincie Dacia.

Afsnede: AN .I. (ANNO I) - jaar 1 (246/247).
 

HomeAN II

Sestertius ANNO II - 247/248 - Pick 7 - Martin 2.57.7 - Varbanov 9

Classical Numismatic Group

Gewicht: 16,47 gram
Diameter: 29 mm


Voorzijde:
Philippus I naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over borstpantser.

Tekst: (A:) IMP M IVL PHILIPPVS AVG (IMPERATOR MARCVS IVLIVS PHILIPPVS AVGVSTVS) - Veldheer Marcus Iulius Philippus Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Dacia) naar links gewend met Phrygische muts op het hoofd. Links van haar een adelaar met gespreide vleugels en krans in de bek. Rechts een leeuw lopend naar links. In haar linkerhand heeft zij een vexilum met cijfer XIII en in haar rechterhand een Dacisch kromzwaard. Een vexilum met cijfer V is naast haar in de grond geplaatst.

Tekst: (c:) PROVI - NCIA DA - CIA - Provincie Dacia.

Afsnede: AN .II. (ANNO II) - jaar 2 (247/248)

Opmerking: Bij dit type is te zien dat Dacia alleen het Dacische kromzwaard in haar handen heeft en het veldteken in de grond is geplaatst.

Sestertius ANNO II - 247/248 - Pick 7 - Martin 2.57.9 - Varbanov 9

Classical Numismatic Group

Gewicht: 13,27 gram
Diameter: 28 mm


Voorzijde:
Philippus I naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over borstpantser.

Tekst: (A:) IMP M IVL PHILIPPVS AVG (IMPERATOR MARCVS IVLIVS PHILIPPVS AVGVSTVS) - Veldheer Marcus Iulius Philippus Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Dacia) naar links gewend met Phrygische muts op het hoofd. Links van haar een adelaar met gespreide vleugels en krans in de bek. Rechts een leeuw lopend naar links. In haar linkerhand heeft zij een vexilum met cijfer XIII en in haar rechterhand een Dacisch kromzwaard. Een vexilum met cijfer V is naast haar in de grond geplaatst.

Tekst: (g:) PROV - INCIA DA - CIA - Provincie Dacia.

Afsnede: AN .II. (ANNO II) - jaar 2 (247/248).

Opmerking: Dit type heeft andere onderbrekingen in de tekst op de keerzijde.

Sestertius ANNO II - 247/248 - Pick 11 - Martin 2.65.1 - Varbanov - (Verg. 16)

Classical Numismatic Group

Gewicht: 15,28 gram
Diameter: 28 mm


Voorzijde:
Philippus I naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over borstpantser.

Tekst: (A:) IMP M IVL PHILIPPVS AVG (IMPERATOR MARCVS IVLIVS PHILIPPVS AVGVSTVS) - Veldheer Marcus Iulius Philippus Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Dacia) zittend naar links op een bankje met Phrygische muts op het hoofd. In haar rechterhand een korenaar en papaver en in haar linkerhand een Dacisch kromzwaard. Links van haar staat een vexilum in de grond met cijfer V en een adelaar aan de stok. Rechts van haar staat een vexilum in de grond met met cijfer XIII en een leeuw aan de stok.

Tekst: (d:) PROVI - NCI - A - DACIA - Provincie Dacia.

Afsnede: AN .II. (ANNO II) - jaar 2 (247/248).


HomeAN III

Sestertius ANNO III - 248/249 - Pick 16 - Martin 2.67.24 - Varbanov 11

Particuliere collectie
H. Agndal

Gewicht: 15,05 gram
Diameter: ? mm


Voorzijde:
Philippus I naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over borstpantser.

Tekst: (A:) IMP M IVL PHILIPPVS AVG (IMPERATOR MARCVS IVLIVS PHILIPPVS AVGVSTVS) - Veldheer Marcus Iulius Philippus Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Dacia) naar links gewend met Phrygische muts op het hoofd. Links van haar een adelaar met gespreide vleugels en krans in de bek. Rechts een leeuw lopend naar links. In haar linkerhand heeft zij een vexilum met cijfer XIII en in haar rechterhand een Dacisch kromzwaard. Een vexilum met cijfer V is naast haar in de grond geplaatst.

Tekst: (e:) PRO- VINCIA DACIA - Provincie Dacia.

Afsnede: AN III (ANNO III) - jaar 3 (248/249).

Opmerking: Het portret van Philippus lijkt hier sterk op de portretten zoals gebruikt op de munten van Viminacium. De ondernrekingen in de keerzijde tekst zijn type e.

Sestertius ANNO III - 248/249 - Pick 16 - Martin 2.67.7 - Varbanov 11

Forum Ancient Coins

Gewicht: 14,50 gram
Diameter: 26 mm


Voorzijde:
Philippus I naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over borstpantser.

Tekst: (A:) IMP M IVL PHILIPPVS AVG (IMPERATOR MARCVS IVLIVS PHILIPPVS AVGVSTVS) - Veldheer Marcus Iulius Philippus Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Dacia) naar links gewend met Phrygische muts op het hoofd. Links van haar een adelaar met gespreide vleugels en krans in de bek. Rechts een leeuw lopend naar links. In haar linkerhand heeft zij een vexilum met cijfer XIII en in haar rechterhand een Dacisch kromzwaard. Een vexilum met cijfer V is naast haar in de grond geplaatst.

Tekst: (h:) PROVINCI - A D - ACIA - Provincie Dacia.

Afsnede: AN III (ANNO III) - jaar 3 (248/249).

Opmerking: Het portret van Philippus lijkt hier sterk op de portretten zoals gebruikt op de munten van Viminacium. De onderbrekingen in de keerzijde tekst zijn anders (type h).

Sestertius ANNO III - 248/249 - Pick 16 - Martin 2.67.22 - Varbanov 11

Classical Numismatic
Group

Gewicht: 16,95 gram
Diameter: 29 mm


Voorzijde:
Philippus I naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over borstpantser.

Tekst: (A:) IMP M IVL PHILIPPVS AVG (IMPERATOR MARCVS IVLIVS PHILIPPVS AVGVSTVS) - Veldheer Marcus Iulius Philippus Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Dacia) naar links gewend met Phrygische muts op het hoofd. Links van haar een adelaar met gespreide vleugels en krans in de bek. Rechts een leeuw lopend naar links. In haar linkerhand heeft zij een vexilum met cijfer XIII en in haar rechterhand een Dacisch kromzwaard. Een vexilum met cijfer V is naast haar in de grond geplaatst.

Tekst: (i:) PROV - INC - IA D - ACIA - Provincie Dacia.

Afsnede: AN III (ANNO III) - jaar 3 (248/249).

Opmerking: Het portret van Philippus lijkt hier sterk op de portretten zoals gebruikt op de munten van Viminacium. De onderbrekingen in de keerzijde tekst zijn anders (type i).

Sestertius ANNO III - 248/249 - Pick 16 - Martin 2.67.2 - Varbanov 11

Classical Numismatic
Group

Gewicht: 16,24 gram
Diameter: 28 mm


Voorzijde:
Philippus I naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over borstpantser.

Tekst: (A:) IMP M IVL PHILIPPVS AVG (IMPERATOR MARCVS IVLIVS PHILIPPVS AVGVSTVS) - Veldheer Marcus Iulius Philippus Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Dacia) naar links gewend met Phrygische muts op het hoofd. Links van haar een adelaar met gespreide vleugels en krans in de bek. Rechts een leeuw lopend naar links. In haar linkerhand heeft zij een vexilum met cijfer XIII en in haar rechterhand een Dacisch kromzwaard. Een vexilum met cijfer V is naast haar in de grond geplaatst.

Tekst: (b:) PROVINCIA DACIA - Provincie Dacia.

Afsnede: AN III (ANNO III) - jaar 3 (248/249).

Opmerking: Gewijzigd portret van Philippus.

Sestertius ANNO III - 248/249 - Pick 16 - Martin 2.67.15 - Varbanov 11
Ebay

Gewicht: 16,60 gram
Diameter: mm

Voorzijde:
Philippus I naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over borstpantser.

Tekst: (A:) IMP M IVL PHILIPPVS AVG (IMPERATOR MARCVS IVLIVS PHILIPPVS AVGVSTVS) - Veldheer Marcus Iulius Philippus Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Dacia) naar links gewend met Phrygische muts op het hoofd. Links van haar een adelaar met gespreide vleugels en krans in de bek. Rechts een leeuw lopend naar links. In haar linkerhand heeft zij een vexilum met cijfer XIII en in haar rechterhand een Dacisch kromzwaard. Een vexilum met cijfer V is naast haar in de grond geplaatst.

Tekst: (f:) PROV- INCI - A DACIA - Provincie Dacia.

Afsnede: AN III (ANNO III) - jaar 3 (248/249).

Home